Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji svůj souhlas společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, , IČ: 27367061, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108769, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mé osobní údaje.

1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu (právní důvod zpracování) a údaje budou zpracovávány za účelem účasti na akci Seeds For The Future 2023. (dále jen „Akce“) Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: AMI Communications s.r.o., PGM s.r.o.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

5. V případě potřeby kontaktu Správce můžete využít následující kontaktní informace: Huawei Data Protection Officer, Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Germany,

https://www.huawei.com/en/personal-data-request, dpo@huawei.com.

Přejít nahoru